ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 広報課 > Ang Pagpapakilala ng Prepektura ng Gifu

本文

Ang Pagpapakilala ng Prepektura ng Gifu

記事ID:0001217 2019年10月2日更新 広報課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

Mangyaring piliin ang impormasyon na nais malaman at i-click ang aytem.

Ipinapakilala ang Pinagmulan, ang Populasyon,at ang Klima ng Prepektura ng Gifu

Balangkas ng Prepektura ng Gifu
Lokasyon ng Prepektura ng Gifu sa Mapa

Ipinapakilala ang tungkol sa mga Tatak (logo mark) ng Prepektura ng Gifu, mga Bulaklak ng Prepektura ng Gifu ( Ken Ka), at mga Ibon ng Prepektura ng Gifu (Ken Chou )

Simbolo ng Prepektura ng Gifu

Gifu Prefecture Public Relations "Balita mula sa Prepektura ng Gifu" (mga nakaraang edisyon)

Para sa karagdagan, maraming ibentong may kinalaman sa sama-samang pamumuhay ng iba’t-ibang kultura at impormasyon ng pamumuhay para sa mga naninirahang mga dayuhan!Tingnan rin ang Homepage ng Gifu International Center.<外部リンク>

<外部リンク>