Laktawan ang nabigasyon at pumunta sa Main Text

Dito mag-uumpisa ang Main Text

Ang Pagpapakilala ng Prepektura ng Gifu

Mangyaring piliin ang impormasyon na nais malaman at i-click ang aytem.

 

Ipinapakilala ang Pinagmulan, ang Populasyon,at ang Klima ng Prepektura ng Gifu

Balangkas ng Prepektura ng Gifu

Lokasyon ng Prepektura ng Gifu sa Mapa

 


Ipinapakilala ang tungkol sa mga Tatak (logo mark) ng Prepektura ng Gifu, mga Bulaklak ng Prepektura ng Gifu ( Ken Ka), at mga Ibon ng Prepektura ng Gifu (Ken Chou )

Simbolo ng Prepektura ng Gifu


Gifu Prefecture Public Relations "Balita mula sa Prepektura ng Gifu" (mga nakaraang edisyon)

Para sa karagdagan, maraming ibentong may kinalaman sa sama-samang pamumuhay ng iba’t-ibang kultura at impormasyon ng pamumuhay para sa mga naninirahang mga dayuhan!Tingnan rin ang Homepage ng Gifu International Center.(外部サイト)

 

Gifu Prefecture Public RelationsBalita mula sa Prepektura ng Gifu(Marso, 2018)」

Gifu Prefecture Public RelationsBalita mula sa Prepektura ng Gifu(Pebrero, 2018)」

Gifu Prefecture Public RelationsBalita mula sa Prepektura ng Gifu(Enero, 2018)」

Gifu Prefecture Public RelationsBalita mula sa Prepektura ng Gifu(Disyembre 2017)」

Gifu Prefecture Public RelationsBalita mula sa Prepektura ng Gifu(Nobyembre 2017)」

Gifu Prefecture Public RelationsBalita mula sa Prepektura ng Gifu(Oktubre 2017)」

Gifu Prefecture Public RelationsBalita mula sa Prepektura ng Gifu(Setyembre 2017)」

Gifu Prefecture Public RelationsBalita mula sa Prepektura ng Gifu(Agosto 2017)」

Gifu Prefecture Public RelationsBalita mula sa Prepektura ng Gifu(Hulyo 2017)」

Gifu Prefecture Public RelationsBalita mula sa Prepektura ng Gifu(Hunyo 2017)」

Gifu Prefecture Public RelationsBalita mula sa Prepektura ng Gifu(Mayo 2017)」

Gifu Prefecture Public RelationsBalita mula sa Prepektura ng Gifu(Abril 2017)」

Gifu Prefecture Public RelationsBalita mula sa Prepektura ng Gifu(Marso 2017)」

Gifu Prefecture Public RelationsBalita mula sa Prepektura ng Gifu(Pebrero 2017)」

Gifu Prefecture Public RelationsBalita mula sa Prepektura ng GifuEnero 2017)」

Gifu Prefecture Public RelationsBalita mula sa Prepektura ng GifuDisyembre 2016)」