Laktawan ang nabigasyon at pumunta sa Main Text

Dito mag-uumpisa ang Main Text

Gabay sa paggamit

 

Easy Web Browser( Laki ng Letra, Kulay ng Background)

Sa mga babasa, kahit di na kailangang mag-download ng special software, sa pagpindot lamang sa mga icon na nasa itaas ng webpage, maaaring isagawa ang voiceover at furigana display, pagpapalaki ng letra at pagpapalit ng kulay ng font atbp.

Laki ng letra Sa bawat pagpindot sa icon na ito maaaring palakihin ang letra
Kulay ng Background Sa bawat pagpindot sa icon na ito maaaring baguhin ang kulay ng screen.
Operating Requirements Kung sakaling gagamitin ang Easy Web Browser (Palakihin ang Letra, Kulay ng Font,  Furigana, VoiceOver) tingnan ang operating requirements dito.

 

Easy Web Browser (Laki ng letra)

Tungkol sa "Laki ng letra"

letra

Sa tuwing pipindutin ang icon na ito maaaring palakihin ang letra.
I-click ang icon, maaaring magbago ang laki ng font.

 

(Paliitin ang font)

100%

Ang display na font sa page na 100% (normal na laki) ay size ng font sa ginagamit na browser.

200%

  • Ang display na font sa page na 200% (pagpapalaki) ay 2 beses ng laki ng font sa ginagamit na browser.

300%

Easy Web Browser (Kulay ng Background)

Tungkol sa "Kulay ng Background"

back

Sa tuwing pipindutin ang icon, maaaring baguhin ang kulay ng background.
Maaaring pumili ng kulay ng background sa pag-click ng mouse sa 「Black」, 「Yellow」, 「Normal」.
Ang Puting Letra sa Itim na Background(High Contrast), ang Itim na Letra sa Dilaw na Background(High Contrast), ay mga kulay na madaling makita na pinagsama upang mas madali ang pagbabasa ng mga taong nahihirapang makita ang screen.(mga taong may malubhang myopia(short-sightedness))

Itim na Background

Black

Dilaw na background

yellow

Normal na background

normal

 

Tungkol sa Operating Requirements ng Easy Web Browser

Gumagamit ng JavaScript at Cookie ang Easy Web Browser(Palakihin ang Letra, Kulay ng Font, Furigana, VoiceOver). Mangyari lamang na i-activate ang JavaScript ng inyong browser bago ito gamitin.
Kapag hindi naka-activate ang JavaScript, ang maaaring gamitin lamang ay ang VoiceOver at furigana subalit hind maaaring gamitin ang palakihin ang letra at kulay ng font.
Paraan sa pag-activate ng JavaScript.
 

Recommended Browsers

Internet Explorer version 9 and later, Firefox, Google Chrome,Safari

Paraan sa Pag-activate ng JavaScript

Ang homepage ng Prepektura ng Gifu ay gumagamit ng JavaScript sa Easy Web Browser (Palakihin ang Letra, Kulay ng Font, Furigana, VoiceOver) atbp. Kapag naka-deactivate ang JavaScript, may mga pagkakataon na hindi makita ng wasto ang pahina, kaya mangyari lamang na gamitin ang homepage na naka-activate ang JavaScript.

pumunta sa tuktok

Sa Mga Gumagamit ng Windows

Paraan ng Pag-setup sa Internet Explorer   Windows Version

1.Mula sa menu bar ng "Internet Explorer" pindutin ang "Tools", at mula sa nakikitang menu pindutin ang "Internet Options".

tool

2.Kapag bumukas na ang screen ng "Internet Options", pindutin ang "Security".

3.Matapos masigurong naka-highlight ang "Internet" na may Globe icon, pindutin ang "Default Level". Sakaling hindi mapindot ang "Default Level" maaaring naka-activate na ito.

4.Pindutin ang "OK".

security

Paraan ng Pag-setup sa Firefox   Windows Version

Valid ang Javascript kapag naka-default ang Firefox.

pumunta sa tuktok

Sa mga Gumagamit ng Macintosh

Paraan ng Pag-setup sa Safari  Macintosh Version

1.Pindutin ang menu bar ng "Safari", piliin ang "Preferences Panel".

safari

2. Sa nakikitang window pindutin ang "Security".

security

3.Lagyan ng check ang "Enable Plug-in" at "Enable JavaScript".

4.Isara ang window ng "Security".

pumunta sa tuktok

PDF(Portable Document Format), Video, Voice

Tungkol sa Paggamit ng PDF

Sa mga gagamit ng PDF file, kinakailangan ang Adobe Reader na ipinamamahagi ng libre ng Adobe Systems Co.
Kung sakaling wala nito (kahit na pinindut, hindi lumalabas ang page) i-download ang nasa ibaba at gamitin.

Adobe® Reader® adobe(External Site)

 

Tungkol sa Paggamit ng Video, Voice

Para sa movies at voice, kinakailangan ang pag-download ng Real Player o dili kaya`y ng Windows Media Player.
Kung sakaling wala nito "kahit na pinindot, hindi lumalabas ang page",mangyari lamang na i-download ang nasa ibaba at pagkatapos ay i-install ito.

real(External Site)

media(External Site)

pumunta sa tuktok

Patungkol sa Official Mobile Site ng Prepektura ng Gifu

Sa homepage ng Prepektura ng Gifu, namamamahagi din ng impormasyon para sa inyong mobile phone.
Hindi matitingnan gamit ang PC.(Personal Computer)

Website ng Prepektura ng Gifu
https://www.pref.gifu.lg.jp/

Ingles
https://www.pref.gifu.lg.jp/foreign-languages/English/

Tagalog
https://www.pref.gifu.lg.jp/foreign-languages/Tagalog/

Pulisya ng Prepektura ng Gifu
https://www.pref.gifu.lg.jp/police/

Pamprepekturang Asamblea ng Gifu
https://www.pref.gifu.lg.jp/gikai/

Paraan ng Pag-access

Sa mga gumagamit ng mobile phone na may QR Code reader, madali lamang ang pag-acces sa homepage kapag ginamit ang QR Code na nasa ibaba.
Sa pamamagitan ng mobile phone na may camera na may QR Code reader, kunan ng larawan ang QR Code, at mababasa ang impormasyon.
Para sa paraan ng pagbasa ng QR Code, mangyari lamang na suriin ang user`s manual ng ginagamit na mobile phone.

japanese

english

tagalog

Mobile site ng Prepektura ng Gifu

Ingles

Tagalog

police

assembly

 

Pulisya ng Prepektura ng Gifu

Pamprepekturang Asamblea ng Gifu

 

pumunta sa tuktok